ข่าวกิจกรรม

ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์    
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคถณภาพชีวิตนักศึกษา   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
Tel.054-330720 Fax.054-330720