ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์
  วันที่  11/12/2562
 
 


รายละเอียด
วันนี้ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางปานเดือน ไชยวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปาน และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมือปงาน ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด รอบๆบริเวณ อาคารสำนักงาน กศน.อำเภอเมืองปาน และรอบๆห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
Tel.054-330720 Fax.054-330720