โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคถณภาพชีวิตนักศึกษา
  วันที่  16/02/2554
 
 


รายละเอียด
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นางปานเดือน ไชยวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปาน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคถณภาพชีวิตนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน ประจำปี 2563 ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ณ วัดป่าดวงแก้วโพธิญาณ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
กศน.ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
Tel.054-330720 Fax.054-330720