ID
PWD
 
 

โครงการศึกษาดูงานกลุ่มแม่จันทร์ศรีผ้าฝ้ายทอมือ
    กศน.เมืองปานร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ไปศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานกลุ่มแม่จันทร์ศรีผ้าฝ้ายทอมือ บ้านแม่แสม ตำบลเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555     
    14/08/2555
 
อ่านรายละเอียด..
มอบค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียน ศศช.บ้านแม่ต๋อมใน
    นาง วิภาวนี ไชยวรรณ์ ผอ. กศน อำเภอเมืองปาน มอบค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียน ศศช.บ้านแม่ต๋อมใน      
    14/08/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานได้จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพการทำขนมเทียนแก้ว
    กศน.อำเภอเมืองปานได้จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพการทำขนมเทียนแก้ว ณ กศน.ตำบลแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555     
    14/08/2555
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระโอรสาธิราชฯเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
    กศน.อำเภอเมืองปานจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระโอรสาธิราชฯเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ วัดหลวงศรีแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง     
    14/08/2555
 
อ่านรายละเอียด..
เดินรณรงค์เผยแพร่ประชาธิปไตยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก อบจ.ลำปาง
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปานเดินรณรงค์เผยแพร่ประชาธิปไตยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก อบจ.ลำปาง      
    9/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปานได้จัดโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีกิจกรรม เดินรณรงค์ในวันยาเสพติดโลกและพธีถวายสัตย์ปฏิญาณ โดยมี นายทัศนัย สุขเจริญ นายอำเภอเมืองปานเป็นประธานพิธี     
    2/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปานได้จัดโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีกิจกรรม เดินรณรงค์ในวันยาเสพติดโลกและพธีถวายสัตย์ปฏิญาณ โดยมี นายทัศนัย สุขเจริญ นายอำเภอเมืองเป็นเป็นประธานพิธี     
    2/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการอบรมแกนนำ นศ. เผยแพร่ประชาธิปไตยฯ ตำบลทุ่งกว๋าว
    เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555 2555 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปานได้จัดโครงการอบรมแกนนำ นศ. เผยแพร่ประชาธิปไตยฯ ตำบลทุ่งกว๋าว โดยมีนายพิศิษฐ์ รู้มาก รองนายก อบต.ทุ่งกว๋าว เป็นประธาน     
    2/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการอบรมองค์กรนักศึกษาเผยแพร่ประชาธิปไตยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
    เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปานได้จัดโครงการอบรมองค์กรนักศึกษาเผยแพร่ประชาธิปไตยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หอประชุมอำเภอเมืองปานโดยมีนายสุทัศน์ อติวรรณาพัฒน์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ(ปลัดอาวุโส)อำเภอเมืองปานเป็นประธานและวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน โดยแบ่งเป็นตำบลละ 10 คน     
    2/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ 7 ขั้นตอนแก่แกนนำเยาวชนในชุมชน
    เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2555 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน ได้พานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของ คปสอ.เมืองปาน ในการอบรมโครงการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ 7 ขั้นตอนแก่แกนนำเยาวชนในชุมชน จำนวน 5 ตำบลๆละ 10 คน รวม 50 คน ณ.บ้านสวนเฮือนแก้ว ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง     
    6/06/2555
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการเข้าค่ายเรียนรู้อาสาสมัคร (อสป.)
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปานร่วมกับอำเภอเมืองปาน จัดโครงการเข้าค่ายเรียนรู้อาสาสมัคร (อสป.) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2554      
    14/02/2554
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 7]
กำลังแสดงหน้าที่ 8/8
1 2 3 4 5 6 7 8ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com