ID
PWD
 
 

ผอ. กศน. อำเภอเมืองปาน นิเทศ-เยี่ยมห้องต้อมความรู้และโรงกาแฟ บ้านป่าเหมี้ยง
    เมื่อวันที่ 23 กุมภาพะนธ์ 2556 ผอ. กศน. อำเภอเมืองปาน นิเทศ-เยี่ยมห้องต้อมความรู้และโรงกาแฟ บ้านป่าเหมี้ยง     
    25/02/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุลูกเห็บที่อำเภอเสริมงาม
     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ กศน.อำเภอเมืองปาน ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุลูกเห็บที่ บ้านนาจะลา ตำบลเสริมซ้าย
อำเภอเสริมงาม และ กศน.ตำบลเสริมซ้าย  
  
    22/02/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กีฬา กศน.อำเภอเมืองปานสัมพันธ์ 56

     เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 กศน.อำเภอเมืองปานได้จัดกีฬา กศน.สัมพันธ์ 56 โดยมี นายทัศนัย สุขเจริญ นายอำเภอเมืองปานเป็นประธานพิธีเปิด ณ สนามกีฬาอำเภอเมืองปาน     
    8/02/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน .อำเภอเมืองปานต้อนรับนักกีฬา วิ่ง-ปั่นจักรยานทางไกล เพื่อสันติภาพแด่ครูชายแดนใต้
    เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 กศน.อำเภอเมืองปาน ได้ให้การต้อนรับ และ บริการอาหารให้แก่คณะ นักกีฬา วิ่ง-ปั่นจักรยานทางไกลเพื่อสันติภาพแด่ครูชายแดนภาคใต้ เพื่อระดมเงินบริจาคเพื่อหารายได้เพื่อร่วมจัดตั้ง "กองทุนช่วยเหลือครูชายแดนใต้" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     
    15/01/2556
 
อ่านรายละเอียด..
งานวันเด็กแห่งชาติ
    ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556 กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็ก ๆ ในพื้นที่อำเภอเมืองปาน     
    15/01/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ชมรมตนรักษ์ป่า ออกค่ายจัดกิจกรรมให้กับบ้านแม่ต๋อม
    เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556 ชมรมตนรักษ์ป่าออกค่าย จักกิจกรรมวันเด็กวันและบริจาคของให้ผู้สูงอายุ ให้กับชาวบ้านแม่ต๋อม     
    15/01/2556
 
อ่านรายละเอียด..
งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
    เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2555 กศนอำเภอเมืองปานร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง      
    28/12/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองปาน ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายไวนิล ทั้ง 7 แห่งเรียบร้อย
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองปาน ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายไวนิล อนาคตประเทศไทย อยู่ในมือของประชาชน โดยมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย ตามนโยบายของ สำนักงาน กศน.     
    28/12/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555
    เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 นาง วิภาวนี ไชยวรรณ์ ผอ. กศน อำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยบุคลากรกศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยาและหอประชุมอำเภอเมืองปาน
  
  
    11/12/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
    เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2555 กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศให้กับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยมี นางวิภาวนี ไชยวรรณ์ ผอ กศน.อำเภอเมืองปาน เป็นประธานงานปฐมนิเทศนักศึกษา ณ หอประชุมอำเภอเมืองปาน     
    21/11/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
    เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปานร่วม ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชณ บริเวณหน้าที่การอำเภอเมืองปาน     
    1/11/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
    เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 นาง วิภาวนี ไชยวรรณ์ ผอ. กศน อำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยบุคลากรกศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555      
    14/08/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
    เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2555 กศน. อำเภอเมืองปานสร้างฝายชะลอน้ำในโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ณ.บ้านทุ่งโป่งและบ้านปางอ่าย ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง     
    14/08/2555
 
อ่านรายละเอียด..
การนิเทศ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จัดการศึกษาอาชีพเพื่อมีงานทำ กิจกรรมการจักสารตะกร้าใส่ไวน์
    กศน.อำเภอเมืองปานได้ทำการนิเทศ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จัดการศึกษาอาชีพเพื่อมีงานทำ กิจกรรมการจักสารตะกร้าใส่ไวน์ เมื่อวันที่ 7-11 สิงหาคม 2555 ณ บ้านสบปาน อ.เมืองปาน จ.เมืองปาน     
    14/08/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน. อำเภอเมืองปาน ทดสอบส่งเสริมการรู้หนังสือ บ้านแม่ต๋อมนอกและบ้านแม่ต๋อมใน
    กศน. อำเภอเมืองปาน ทดสอบส่งเสริมการรู้หนังสือ บ้านแม่ต๋อมนอกและบ้านแม่ต๋อมใน ณ.ศศช.บ้านแม่ต๋อมนอก     
    14/08/2555
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 6]
กำลังแสดงหน้าที่ 7/8 [หน้าถัดไป = 8]
1 2 3 4 5 6 7 8ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com