ID
PWD
 
 

กศน.อำเภอเมืองปานจัดงานกีฬาชนเผ่าและงานปลูกป่า
    เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคา 2556 กศน.อำเภอเมืองปานร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมืองปานและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์กรมหาชน) จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและการละเล่นชนเผ่ากะเหรี่ยงอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และ วันรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก โดยมี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานเปิดงาน ณ บ้านแม่ต๋อม ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง     
    15/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน
    เมื่อวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2556 กศน.อำเภอเมืองปาน จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียนหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 2304/68 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากคณะวิทยากรของ กศน.อำเภอเมืองลำปาง และคณะวิทยากรของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน      
    10/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ.กศน.อำเภอเมืองปาน นิเทศติดตาม โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
    เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ผอ.กศน.อำเภอเมืองปาน นิเทศติดตาม โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อการสื่อสาร ณ อุทยาน แห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปา     
    28/06/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานเดินรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติด
    เมื่่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 กศน.อำเภอเมืองปานเดินรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดร่วมกับอำเภอเมืองปานและสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน โดยมีปลัดอำเภอเมืองปาน นายพนมพร ตุ้ยกาศ เป็นประ ธานในพิธี เริ่มเดินขบวนจากหน้า กศน.ตำบลเมืองปาน ไปถึง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองปานและได้ทำการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการ ทูบี นัมเบอร์วัน ของ กศน.อำเภอเมืองปาน     
    28/06/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างระเบียบ ให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์เซี่ยน
    เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 กศน.อำเภอเมืองปานร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างระเบียบ ให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์โดยมีนาย มงคล สุกใส ปลัดจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน ภายในงาน กศน.อำเภอเมืองปานได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรม 60 นาที มีรายได้ เกมส์อักษรไขว้อาเซี่ยน     
    25/06/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานร่วมงานอำเภอเคลื่อนที่ บ้านดินดำ ม.3 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 กศน.อำเภอเมืองปานร่วมงานอำเภอเคลื่อนที่ บ้านดินดำ ม.3 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปางโดยมีนายนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภออำเภอเมืองปาน เป็นประธาน     
    25/06/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานได้จัดกิจกรรม โครงการปลูกป่า สืบชะตาแม่น้ำ
    เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 กศน.อำเภอเมืองปานได้จัดกิจกรรม โครงการปลูกป่า สืบชะตาแม่น้ำ ณ ลานพิธีน้ำตกแม่ปาย ม.1 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง     
    25/06/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบม.6ภายใน 8เดือน อย่างมีคุณภาพ
    กศน.อำเภอเมืองปานปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบม.6ภายใน 8เดือน อย่างมีคุณภาพ โดยมี นายจรรยา จิรชิวะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง และ นางพิมพรรณ ยอดคำ ครูชำนาญการพิเศษ ให้ความรู้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2555 ณ ห้องประชุม อำเภอเมืองปาน     
    28/05/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานจัดกิจกรรมส่งเสริม ICT เพื่อส่งเสริมการตลาด
    กศน.อำเภอเมืองปานจัดกิจกรรมส่งเสริม ICT เพื่อส่งเสริมการตลาด เมื่อวันที่ 20 - 30 เมษายน พ.ศ.2556     
    30/04/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานร่วมรดน้ำดำหัว สส.วาสิต พยัคฆบุตร
    เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2556 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปานร่วมรดน้ำดำหัว สส.วาสิต พยัคฆบุตร     
    30/04/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานร่วมงาน สุดยอด กศน. ภาคเหนือ ที่จังเชียงใหม่  
30/04/2556
 
กศน.อำเภอเมืองปานได้ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นักศึกษา จบ ม. 6 ภายใน 8 เดือน  
30/04/2556
 
กศน.อำเภอเมืองปานร่วมงานตวยฮีด ตามฮอย วัมนธรรมปีใหม่เมือง

    เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปานร่วมงานตวยฮีด ตามฮอย วัมนธรรมปีใหม่เมือง ณ สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาน     
    22/04/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองเมืองปานร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายอำเภอเมืองปาน
    มื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปานร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายอำเภอเมืองปาน     
    22/04/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานช่วยดับไฟป่าถนนระหว่าง ต.หัวเมือง - ต.แจ้ซ้อน
    เมื่อวันที่ 10 เมษายน คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปานช่วยกันดับไฟป่าบริเวณถนนระหว่าง ต.หัวเมือง - ต.แจ้ซ้อน     
    11/04/2556
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 4]
กำลังแสดงหน้าที่ 5/8 [หน้าถัดไป = 6]
1 2 3 4 5 6 7 8ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com