ID
PWD
 
 

โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
    วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุทัศน์ อติวรรณาพัฒน์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานเปิดโครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมี นักศึกษา ก.ศ.น.อ.เมืองปาน อสม. และนักเรียนโรงเรียนบ้านแพะ รวม 100 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ กศน.ต.เมืองปาน     
    27/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
จัดโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน
    กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน วันที่ 22-23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองปาน     
    27/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
คณะครุ บุคลากร นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้ ณ บ้านถ้ำ หมู่ 1 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
    คณะครุ บุคลากร นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้ ณ บ้านถ้ำ หมู่ 1 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559      
    9/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ได้รับการนิเทศ โครงการนิเทศการจัดการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
    กศน.อำเภอเมืองปาน ได้รับการนิเทศ โครงการนิเทศการจัดการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ศศช.กลุ่มแม่หมี 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่ยาง บ้านแม่ต่อมนอก บ้านแม่ต่อมใน บ้านแม่หมี บ้านห้วยมง และบ้านปางม่วง โดย นางสาวสมพร เอี่ยมสำอาง ศึกษานิเทศของจังหวัดลำปาง วันที่ 1- 2 มิถุนายน 2559     
    6/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559
    วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา. กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่1/2559 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองปาน โดยมีท่านอนันต์ พุ่มพันธุ์วงค์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธาน     
    2/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน จัดโครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) รับบริจาคหนังสือเพื่อกระจายหนังสือส่งเสริมการสู่บ้านหนังสือชุมชน แต่วันที่ 2 - 30 เมษายน 2559
    กศน.อำเภอเมืองปาน จัดโครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) รับบริจาคหนังสือเพื่อกระจายหนังสือส่งเสริมการสู่บ้านหนังสือชุมชน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 - 30 เมษายน 2559     
    4/04/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน จัดกิจกรรมตามโครงการปลูกการอ่านสานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน ประจำปี 2559 วันที่ 2 เมษายน 2559
    กศน.อำเภอเมืองปาน จัดกิจกรรมตามโครงการปลูกการอ่านสานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน ประจำปี 2559 วันที่ 2 เมษายน 2559 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น บันทึกการอ่านเพื่อจ้าวฟ้า รับสมัครสมชิกห้องสมุด ปิงโกอาเซียน ร่วมลงนามถวายพระพร เป้นต้น     
    4/04/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน จัดโครงการอบรมคณธรรมคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม 12 ประการ ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2559
    กศน.อำเภอเมืองปาน จัดโครงการอบรมคุณธรรมคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม 12 ประการ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา โดยมีนายสุทัศน์ อติวรรณาพัฒน์ นายอำเภอเมืองปานให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้     
    1/04/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมกับ กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะลูกเสือวิสามัญ
    กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมกับ กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมกับ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสืออุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง     
    19/02/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดบ้านต้นงุ้น ต.หัวเมือง
    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 กศน.อำเภอเมืองปานร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดบ้านต้นงุ้น ต.หัวเมือง ได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านความรู้สู่อาเซียน และ 60 นาทีมีงานทำ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี     
    10/02/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กีฬา กศน.อำเภอเมืองปาน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองปาน
    วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุทัศน์ อติวรรณาพัฒน์
นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานเปิดโครงการกีฬา กศน.อำเภอเมืองปาน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองปาน  
  
    1/02/2559
 
อ่านรายละเอียด..
วันครูแห่งชาติ
    คณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปาน ได้เข้าร่วมพิธีวันครู ครั้งที่ 60 ณ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา วันที่ 16 มกราคม 2559     
    20/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
อำเภอเคลื่อนที่ บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    วันที่ 22 ธันวาคม 2558 กศน.อำเภอเมืองปานได้เข้าร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย อำเภอเมืองปาน ออกหน่วยอำเภอยิ้ม (อำเภอเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ได้นำหนังสือให้บริการ อาทิ หนังสือเกี่ยวกับอาเซียน หนังสือทำอาหาร หนังสือสุขภาพเป็นต้น และยังได้นำกิจกรรมทำการ์ดสวัสดีปีใหม่ 2559 ให้น้องๆโรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงทำกัน     
    23/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
นิเทศ ศศช.บ้านแม่ยาง และ ศศช.บ้านห้วยมง
    ผอ.วิภาวนี ไชยวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปาน พร้อมคณะครู ไปนิเทศ ศศช.บ้านแม่ยางและ ศศช.บ้านห้วยมง วันที่ 15 และ 16 ธันวาคม 2558 พร้อมทดสอบผู้ไม่รุ้หนังสือ     
    17/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2558
    กศน.อำเภอเมืองปานร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ นำโดยนางวิภาวนี ไชยวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองปาน บุคคลากร กศน.อำเภอเมืองปาน และนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558     
    11/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com