ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

ชมรมตนรักษ์ป่า ออกค่ายจัดกิจกรรมให้กับบ้านแม่ต๋อม
    เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556 ชมรมตนรักษ์ป่าออกค่าย จักกิจกรรมวันเด็กวันและบริจาคของให้ผู้สูงอายุ ให้กับชาวบ้านแม่ต๋อม     
    15/01/2556
 
อ่านรายละเอียด..
บ.ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด และอ.จำนงค์ ศิริประยงค์ นำสิ่งของมาบริจาค ศศช."แม่ฟ้าหลวง" บ้านแม่ยาง
    เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม อ.จำนงค์ ศิริประยงค์ ครูโรงเรียนบ้านป่าเมี้ยงนำคณะทำงาน บ.ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด นำสิ่งของมาบริจาคให้กับชาวบ้านแม่ยาง ณ ศศช."แม่ฟ้าหลวง" บ้านแม่ยาง     
    11/12/2555
 
อ่านรายละเอียด..
การประชุมคัดเลือกองค์กรนักศึกษา
    เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 นางวิภาวนี ไชยวรรณ์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปานเป็นประธานการประชุมคัดเลือกองค์กรนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน ณ หอประชุมอำเภอเมืองปาน  
  
    2/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2555
    เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2555 โดยมีนางวิภาวนี ไชยวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน เป็นประธานในพิธี ณ วัดบ้านสบปาน ม.7 อ.เมืองปาน     
    7/06/2555
 
อ่านรายละเอียด..
งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี
    เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 นางวิภาวนี ไชยวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน ได้นำครูและบุคลากร เข้าร่วม กิจกรรมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี ที่วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน      
    6/06/2555
 
อ่านรายละเอียด..
เดินรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ง (กศน.จังหวัดลำปาง)
    เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554 กศน.อำเภอเมืองปาน ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ สวนสาธารณเขลางค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง      
    4/07/2554
 
อ่านรายละเอียด..
เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
    กศน.อำเภอเมืองปาน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2554 โดยมีวงดุริยางค์ โรงเรียนเมืองปานวิทยา และโรงเรียนบ้านแพะ พร้อมนักเรียนโรงเรียนเมืองปานวิทยาเข้าร่วมขบวนดังกล่าว และยังมีนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน ทั้งหมด 5 ตำบล เข้าร่วมเดินรณรงค์ด้วย โดยจุดเริ่มต้นขบวนรณรงค์ ณ หน้าลาน กศน.ตำบลเมืองปาน จนถึงจุดสิ้นสุด ณ หอประชุมอำเภอเมืองปาน     
    4/07/2554
 
อ่านรายละเอียด..
ดูงาน
    กศน.อำเภอคลองหลวง     
    27/01/2554
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 6]
กำลังแสดงหน้าที่ 7/7
1 2 3 4 5 6 7ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com