ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.เมืองปานเข้าร่วมการประชุมโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ
     เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556 กศน.เมืองปานเข้าร่วมการประชุมโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ ที่ ห้องประชุม กศน.อำเภอแจ้ห่ม     
    26/03/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน. อำเภอเมืองปาน ได้ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ม.6 ภายใน 8 เดือน

    กศน. อำเภอเมืองปาน ได้ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ม.6 ภายใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ ที่ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองปาน ในวันที่ 19 มีนาคม 2556     
    26/03/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2555
    
เมื่อวันที่ 9 - 10 มีนาคม พ.ศ.2556 กศน.อำเภอเมืองปาน ได้ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2555 และได้ทำการต้อนรับการนิเทศของนายคเชนทร์ มะโนใจ ผอ.กศน.จังหวัดลำปาง
  
  
    11/03/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน. เมืองปานจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด

    กศน.เมืองปานได้จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ณ วันพระธาติจอมแก้ว ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง     
    11/03/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.เมืองปานจัดโครงการค่ายทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
     เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2556 กศน.เมืองปานจัดโครงการค่ายทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ณ วัดพระธาตุจอมก้อย ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง     
    11/03/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.เมืองปาน กิจกรรมอบรมการบริหารจัดการธุรกิจสินค้า OTOP
     กศน.เมืองปาน จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ OTOP ภายในงานให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจวิสาหกิจชุม อาเซียน โดยมีนายอนันต์ พุ่มพันธุ์วงศ์ ประธานคณะกรรมสถานศึกษา เป็นประธานในงาน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ครัวร่มรื่น ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง     
    4/03/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานร่วมงานพิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือ
     กศน.อำเภอเมืองปานร่วมงานพิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยมี ฯพณฯ พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาคำลือ ภานในงาน กศน.อำเภอเมืองปานจัดนิทรรศการการทอผ้ากี่เอวและการจักสาน     
    25/02/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน สอบ N - NET และ ผอ.กศน.จังหวัดลำปาง มานิเทศการสอบ
     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 กศน.อำเภอเมืองปาน สอบ N - NET และ นายคเชนทร์ มะโนใจ ผอ.กศน.จังหวัดลำปาง มานิเทศการสอบ N - NET      
    25/02/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานจัดนิทรรศการและร่วมงานงานดอกเสี้ยว 56

     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 กศน.อำเภอเมืองปานจัดนิทรรศการและร่วมงานงานดอกเสี้ยว 56 โดยมี นายวาสิต พยัคฆบุตร ส.ส. เขต 2 จังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดงาน     
    25/02/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ. กศน. อำเภอเมืองปาน นิเทศที่อ่านและกลุ่มนวดแผนไทย ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

     เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 ผอ. กศน. อำเภอเมืองปาน นิเทศที่อ่านและกลุ่มนวดแผนไทย ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน     
    25/02/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ. กศน. อำเภอเมืองปาน นิเทศ-เยี่ยมห้องต้อมความรู้และโรงกาแฟ บ้านป่าเหมี้ยง
    เมื่อวันที่ 23 กุมภาพะนธ์ 2556 ผอ. กศน. อำเภอเมืองปาน นิเทศ-เยี่ยมห้องต้อมความรู้และโรงกาแฟ บ้านป่าเหมี้ยง     
    25/02/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุลูกเห็บ อำเภอเสริมงาม
     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ กศน.อำเภอเมืองปาน ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุลูกเห็บที่ บ้านนาจะลา ตำบลเสริมซ้าย
อำเภอเสริมงาม และ กศน.ตำบลเสริมซ้าย  
  
    22/02/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กีฬา กศน.อำเภอเมืองปานสัมพันธ์ 56

    เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 กศน.อำเภอเมืองปานได้จัดกีฬา กศน.สัมพันธ์ 56 โดยมี นายทัศนัย สุขเจริญ นายอำเภอเมืองปานเป็นประธานพิธีเปิด ณ สนามกีฬาอำเภอเมืองปาน

  
  
    8/02/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
    ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556 กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็ก ๆ ในพื้นที่อำเภอเมืองปาน     
    15/01/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน .อำเภอเมืองปานต้อนรับนักกีฬา วิ่ง-ปั่นจักรยานทางไกล เพื่อสันติภาพแด่ครูชายแดนใต้
    เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 กศน.อำเภอเมืองปาน ได้ให้การต้อนรับ และ บริการอาหารให้แก่คณะ นักกีฬา วิ่ง-ปั่นจักรยานทางไกลเพื่อสันติภาพแด่ครูชายแดนภาคใต้ เพื่อระดมเงินบริจาคเพื่อหารายได้เพื่อร่วมจัดตั้ง "กองทุนช่วยเหลือครูชายแดนใต้" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     
    15/01/2556
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 5]
กำลังแสดงหน้าที่ 6/7 [หน้าถัดไป = 7]
1 2 3 4 5 6 7ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com