ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอเมืองปานจัดกิจกรรม โครงการปลูกป่า สืบชะตาแม่น้ำ
    เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 กศน.อำเภอเมืองปานได้จัดกิจกรรม โครงการปลูกป่า สืบชะตาแม่น้ำ ณ ลานพิธีน้ำตกแม่ปาย ม.1 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง     
    25/06/2556
 
อ่านรายละเอียด..
อ.จำนงค์ ศิริประยงค์ พร้อมครอบครัว และชาวบ้านป่าเมี้ยงบริจาคของให้กับบ้านแม่ยาง ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2556 อ.จำนงค์ ศิริประยงค์ พร้อมครอบครัว และชาวบ้านป่าเมี้ยงบริจาคเครื่องใช้สำหรับเด็กนักเรียนเสื้อผ้ารองเท่านักเรียนและอาหารแห้งบริจาคให้กับเด็กนักเรียน ชาวบ้านบ้านแม่ยาง จำนวน 33 ครอบครัว     
    28/05/2556
 
อ่านรายละเอียด..
อ.จำนงค์ ศิริประยงค์ พร้อมครอบครัว และชาวบ้านป่าเมี้ยงบริจาคของให้กับบ้านแม่ยาง ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2556 อ.จำนงค์ ศิริประยงค์ พร้อมครอบครัว และชาวบ้านป่าเมี้ยงบริจาคเครื่องใช้สำหรับเด็กนักเรียนเสื้อผ้ารองเท่านักเรียนและอาหารแห้งบริจาคให้กับเด็กนักเรียน ชาวบ้านบ้านแม่ยาง จำนวน 33 ครอบครัว     
    28/05/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบม.6ภายใน 8เดือน อย่างมีคุณภาพ
    กศน.อำเภอเมืองปานปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบม.6ภายใน 8เดือน อย่างมีคุณภาพ โดยมี นายจรรยา จิรชิวะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง และ นางพิมพรรณ ยอดคำ ครูชำนาญการพิเศษ ให้ความรู้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2555 ณ ห้องประชุม อำเภอเมืองปาน     
    28/05/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานจัดกิจกรรมส่งเสริม ICT เพื่อส่งเสริมการตลาด
    กศน.อำเภอเมืองปานจัดกิจกรรมส่งเสริม ICT เพื่อส่งเสริมการตลาด เมื่อวันที่ 20 - 30 เมษายน พ.ศ.2556     
    30/04/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานร่วมรดน้ำดำหัว สส.วาสิต พยัคฆบุตร
    เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2556 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปานร่วมรดน้ำดำหัว สส.วาสิต พยัคฆบุตร     
    30/04/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานได้ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นักศึกษา จบ ม. 6 ภายใน 8 เดือน  
30/04/2556
 
กศน.อำเภอเมืองปานร่วมงานตวยฮีด ตามฮอย วัมนธรรมปีใหม่เมือง
    เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปานร่วมงานตวยฮีด ตามฮอย วัมนธรรมปีใหม่เมือง ณ สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง     
    22/04/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองเมืองปานร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายอำเภอเมืองปาน
    เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปานร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายอำเภอเมืองปาน
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปาน  
  
    22/04/2556
 
อ่านรายละเอียด..
คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปานช่วยกันดับไฟป่าบริเวณถนนระหว่าง ต.หัวเมือง - ต.แจ้ซ้อน
    เมื่องวันที่ 10 เมาายน พ.ศ.2556 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปานช่วยกันดับไฟป่าบริเวณถนนระหว่าง ต.หัวเมือง - ต.แจ้ซ้อน     
    11/04/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน นิเทศประเมิน ครู กศน.ตำบลและครู ศศช.
    เมื่อวันที่ 26 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 กศน.อำเภอเมอืงปานนิเทศประเมิน ครู กศน.ตำบล และครู ศศช.     
    10/04/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน นิเทศ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลแจ้ซ้อน และ นิเทศกลุ่มนวด ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
    เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556 กศน.อำเภอเมืองปาน นิเทศ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลแจ้ซ้อน และ นิเทศกลุ่มนวด ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน     
    10/04/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานได้ทำการทดสอบผู้ไม่รู้หนังสือ
    เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน พ.ศ. 2556 กศน.อำเภอเมืองปานได้ทำการทดสอบผู้ไม่รู้หนังสือ ที่ ศศช.บ้านห้วยมง ศศช.บ้านปางม่วง ศศช.บ้านแม่หมีนอก ศศช.บ้านแม่ยาง โดยมีนางวิภาวนี ไชยวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอเมืองปาน และคณะครูจาก กศน.อำเภอเมืองปาน เป็นผู้ทำการทดสอบ     
    10/04/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานจัดอบรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
    เมื่อวันที่ 2 – 4 เมษายาน พ.ศ. 2556 กศน.อำเภอเมืองปานได้จัดอบรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ ศูนย์บริการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมีนางวิภาวนี ไชยวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอเมืองปาน ได้ทักทายผู้เข้ารับการอบรมก่อนการอบรม     
    10/04/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ศึกษาดูงาน โครงการเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ทะ
    เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2556 กศน.เมืองปานได้พาชาวบ้าน ม.1ต.หัวเมืองและ ม.6 ต.แจ้ซ้อน ศึกษาดูงานโครงการเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ กลุ่มฮักน้ำจาง ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ     
    10/04/2556
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 4]
กำลังแสดงหน้าที่ 5/7 [หน้าถัดไป = 6]
1 2 3 4 5 6 7ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com