ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้งสำหรับชุมชนชนเผ่าอำเภอเมืองปาน
    กิจกรรมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้งสำหรับชุมชนชนเผ่าอำเภอเมืองปาน ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน และเขตพื้นที่ชุมชนตำบลหัวเมือง โดย กศน.อำเภอเมืองปานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง     
    16/09/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ดำเนินการสอบ N-Net
    เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 กศน.อำเภอเมืองปานดำเนินการสอบ N-Net ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา     
    26/08/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานจัดงานวันวิชาการ
    เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 กศน.อำเภอเมืองปานจัดงานวันวิชาการ โดยมีนายพิษณุพล ประสาร (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายในงานมีการประกวดโครงงานของนักศึกษาและการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ หอประชุมอำเภอเมืองปาน     
    7/08/2556
 
อ่านรายละเอียด..
เชิญเที่ยวงานวันวิชาการ กศน.อำเภอเมืองปาน
     เชิญชวนเที่ยวงาน วันวิชาการ กศน.อำเภอเมืองปาน ภายในงานมีการประกวด โครงงานนักศึกษา กศน. การแข่งขันทักษะวิชาการ     
    5/08/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ อดีตอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน เยี่ยมเยือน กศน.อำเภอเมืองปาน
    เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ อดีตอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน เยี่ยมเยือน กศน.อำเภอเมืองปาน ในการจัดโครงการค่ายปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนานำพาจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และให้ความรู้ในเรื่องงานของ กศน.ให้กับนักศึกษาที่ร่วมโครงการ ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน     
    1/08/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานจัดโครงการค่ายปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนานำพาจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2556 กศน.อำเภอเมืองปานจัดโครงการค่ายปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนานำพาจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแจ้ซ้อน โดยมีเจ้าหน้าที่จากอุทยานมาให้ความรู้และเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ     
    1/08/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานนำครูและนักศึกาษาเข้ารับการอบรมลูกเสือวิสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C.

    เมื่อวันที่ 20-23 กศน.อำเภอเมืองปานนำครูและนักศึกษาเข้ารับการอบรมลูกเสือวิสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C. ณ ค่ายลูกเสือหริภูญไชย จังหวัดลำพูน     
    24/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานไปศึกาษาดูงาน กศน.อำเภอวังเหนือ

    เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 กศน.อำเภอเมืองปานได้ไปศึกษาดูงานที่กศน.อำเภอวังเหนือ ในเรื่องการจัดการเรียนเรียนการสอนสำหรับคนพิการและการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน     
    24/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานไปศึกษาดูงานที่ กศน.อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
    เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 กศน.เมืองปานได้ไปศึกษาดูงานที่ กศนอำเภอแม่ใจ ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดกิจกรรมการสอน     
    24/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานจัดงานกีฬาชนเผ่าและงานปลูกป่า
    เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคา 2556 กศน.อำเภอเมืองปานร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมืองปานและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์กรมหาชน) จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและการละเล่นชนเผ่ากะเหรี่ยงอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และ วันรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก โดยมี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานเปิดงาน ณ บ้านแม่ต๋อม ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง     
    15/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน จัดโครงการศึกษาเรียนรู้ดูงานกระบวนการแปรรูปกาแฟครบวงจร
    ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2556 กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดโครงการศึกษาเรียนรู้ดูงานกระบวนการแปรรูปกาแฟครบวงจร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย(วาวี) จังหวัดเชียงราย      
    10/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ.กศน.อำเภอเมืองปานนิเทศติดตามโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
    เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ผอ.กศน.อำเภอเมืองปานนิเทศติดตามโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ อุทยาน แห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง     
    28/06/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานเดินรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติด
    เมื่่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 กศน.อำเภอเมืองปานเดินรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดร่วมกับอำเภอเมืองปานและสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน โดยมีปลัดอำเภอเมืองปาน นายพนมพร ตุ้ยกาศ เป็นประ ธานในพิธี เริ่มเดินขบวนจากหน้า กศน.ตำบลเมืองปาน ไปถึง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองปานและได้ทำการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการ ทูบี นัมเบอร์วัน ของ กศน.อำเภอเมืองปาน     
    28/06/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างระเบียบ ให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์เซี่ยน
    เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 กศน.อำเภอเมืองปานร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างระเบียบ ให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์โดยมีนาย มงคล สุกใส ปลัดจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน ภายในงาน กศน.อำเภอเมืองปานได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรม 60 นาที มีรายได้ เกมส์อักษรไขว้อาเซี่ยน     
    25/06/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานร่วมงานอำเภอเคลื่อนที่ บ้านดินดำ ม.3 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 กศน.อำเภอเมืองปานร่วมงานอำเภอเคลื่อนที่ บ้านดินดำ ม.3 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปางโดยมีนายนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภออำเภอเมืองปาน เป็นประธาน     
    25/06/2556
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 3]
กำลังแสดงหน้าที่ 4/7 [หน้าถัดไป = 5]
1 2 3 4 5 6 7ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com