ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.เมืองปานร่วมกิจกรรววันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา เวลา 19.00 น.
    กศน.เมืองปานร่วมกิจกรรววันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 19.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา
นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองปาน
พร้อมด้วย นางสุภาณี นิ่มพูลสวัสดิ์ นายกกิ่งกาชาด อ.เมืองปาน ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน ครู นักเรียน และประชาชนชาว อ.เมืองปาน พร้อมใจกันร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา  
  
    14/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
    กิจกรรมปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558ณ บ้านต้นงุ้น ม.3 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานพิธีเปิด     
    14/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมกิจกรรม "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ " ณ ไร้หญ้าแจ้ซ้อนรีสอร์ท ลำปาง
    เวลา 13.00 น. กศน.อำเภอเมืองปาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศความร่วมในการพัฒนาเกษตรกรรมของจังหวัดลำปาง ให้เป็นสินค้าปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจร และกิจกรรม "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ชาวน้ำแร่ แจ้ซ้อน" โดยมี นายธานินท์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี     
    14/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ.วิภาวนี ไชยวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองปาน และคณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน ไปนิเทศการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน ณ ศศช.บ้านปางม่วง
     วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ผอ.วิภาวนี ไชยวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองปาน และคณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน ไปนิเทศการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน ณ ศศช.บ้านปางม่วง และได้ทดสอบนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในการส่งเสริมการรู้หนังสือ     
    3/06/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานได้จัด "โครงการขับขี่ปลอดภัยรู้เข้าใจกฏระเบียบวินัยจารจรและการสังเกตจดจำการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับเจ้าพนักงานของรัฐ"
    วันที่ 2 มิถุนายน 2558 กศน.อำเภอเมืองปานได้จัด "โครงการขับขี่ปลอดภัยรู้เข้าใจกฏระเบียบวินัยจารจรและการสังเกตจดจำการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับเจ้าพนักงานของรัฐ" ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมี นายวุฒิพงษ์ แก้วปาเฟือย ปลัดอวุโสอำเภอเมืองปาน เป็นประธารในครั้งนี้ และขอขอบคุณ พ.ต.ท.บันดล สุยะเพี้ยง ได้มาเป็นวิทยากร และ ทีมวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรเมืองปาน ที่ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน ในครั้งนี้     
    3/06/2558
 
อ่านรายละเอียด..
1 คน 1 อาชีพ
    ในวันที่ 13 และ 14 มกราคม 2558 ครู กศน.ทั้ง 5 ตำบล ได้จัด 1 คน 1 อาชีพ ได้แก่ ตำบลเมืองปาน ทำขนมไข่นกกระทา , ตำบลทุ่งกว๋าว ทำขนมใส่เทียน , ตำบลบ้านขอ ทำกล้วยทอด , ตำบลแจ้ซ้อน ทำไอติมหลอด น้ำสมุนไพร , ตำบลหัวเมือง ทำขนมจีบหน้ากุ้งไข่เค็ม     
    16/01/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานร่วมพิธีวันที่ 5 ธันวาคม 2557
    กศน.อำเภอเมืองปานร่วมพิธีวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 น. นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา และเวลา 18.00 น. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ร่วมเดินขบวนถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามที่ว่าการอำเภอเมืองปาน     
    8/12/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน 2/2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
    ปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน 27 พฤศจิกายน 2557 ได้มีการสอดแทรก ค่านิยม 12 ประการ และมีการ ตรวจสุขภาพนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน ภาคเรียนที่ 2/2557     
    1/12/2557
 
อ่านรายละเอียด..
คณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 ตำบลหัวเมืองและตำบลแจ้ซ้อน
    คณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 พื้นที่ตำบลหัวเมืองและตำบลแจ้ซ้อน ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งขยายเวลารับสมัครนักศึกษาจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557


จารุนันท์ : รายงาน  
  
    14/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
คณะครูกศน.อำเภอเมืองปาน ลงพื้นที่รับสมัคร นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 ตำบลแจ้ซ้อน
    คณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 ตำบลแจ้ซ้อน ณ บริเวณวัดศรีหลวงแจ้ซ้อน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ซ฿่งขยายเวลาการรับสมัครจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557     
    14/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา 2/2557
    กศน.อำเภอเมืองปาน ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา 2/2557 สามารถสมัครได้ที่ กศน.ตำบล และกศน.อำเภอเมืองปาน ติดต่อสอบถามได้ที่ 054-276106     
    27/10/2557
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะกรรมตัดสินประกวดห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2556 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน
    วันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะกรรมตัดสินประกวดห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2556 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน โดยมี นางอัชราภรณ์ โค้วคชาภรณ์ เป็นประธาน และได้เยี่ยมชมบ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านดอนแก้ว ต.เมืองปาน      
    21/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมกิจกรรมบวชป่าสือชาตาป่า ณ บ้านดอนไชย ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
    เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมกับมวลชนภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมบวชป่าสืบชาตาป่า สร้างฝายชะลอน้ำที่บ้านดอนไชย โดยการอุปถัมภ์ของพระราชจินดานายกเจ้าคณะจังหวัดลำปาง โดยมีท่านนายอำเภอเมืองปาน มาเป็๋นประธานเปิดโครงการ     
    9/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 กศน.อำเภอเมืองปาน ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอยิ้มพร้อมกับหน่วยงานต่างๆในอำเภอเมืองปาน
    เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 กศน.อำเภอเมืองปาน ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอยิ้มพร้อมกับหน่วยงานต่างๆในอำเภอเมืองปาน โดยกศน.อำเภอเมืองปานได้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการนำห้องสมุดเคลื่อนที่ไปให้บริการสำหรับประชาชน ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง และได้นำอาชีพไปสอนประชาชน นักเรียน คือ การทำพวงกุญแจกุ้ง และ นายสืบพงศ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองปาน ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2557 โดยมีนาย ฤทธิ์พงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการฝึกซ้อม พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ     
    8/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ได้ร่วมกัน อสม.ตำบลแจ้ซ้อนเดินรณรงค์ยาเสพติด เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2557
    กศน.อำเภอเมืองปาน ได้ร่วมกัน อสม.ตำบลแจ้ซ้อนเดินรณรงค์ยาเสพติด ตั้งแต่สถานี้ตำรวจแจ้ซ้อน(เก่า) ไปจนถึง โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2557 โดยมีนาย สืบพงศ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธาน     
    8/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 1]
กำลังแสดงหน้าที่ 2/7 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6 7ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com