ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน
    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวปานเดือน สุยะเพี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปาน และคระครู กศน.อำเภอเมืองปาน จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน ณ วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง     
    22/02/2565
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 26-28 มกราคม 2565 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการค้าขาย)
    วันที่ 26-28 มกราคม 2565 นางสาวปานเดือน สุยะเพี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปาน และบุคลากรกศน.อำเภอเมืองปาน จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการค้าขาย) ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง     
    22/02/2565
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 27-28 มกราคม 2565 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองปาน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง หลักสูตรจิตอาสาสำนักงาน กศน. รุ่นที่ 2 คณะวิทยากรจิตอาสา 9ไป04
    วันที่ 27-28 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 นางสาวปานเดือน สุยะเพี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปาน ได้มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอเมืองปาน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง หลักสูตรจิตอาสาสำนักงาน กศน. รุ่นที่ 2 คณะวิทยากรจิตอาสา 9ไป04 ประกอบด้วย นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พันจ่าตรี ธานี ต๊ะวงศ์ษา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ เทศบาลตำบลห้างฉัตร ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง     
    22/02/2565
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 27 -29 ธันวาคม 2564 กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
    วันที่ 27 -29 ธันวาคม 2564 กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน      
    22/02/2565
 
อ่านรายละเอียด..
จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บูทสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2565
    วันที่ 19 ธันวาคม 2564 กศน.อำเภอเมืองปาน นำโดย นางสาวปานเดือน สุยะเพี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บูทสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2565 “กศน.เพื่อประชาชน...กศน. ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ” ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (เพื่อสร้างอาชีพ) การทำฟักทองหอม (การบูร) และการพ้นกระเป๋าผ้า ให้แก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม และได้จัดการศึกษา พัฒนาอาชีพ เพื่อการมีงาน (Re-Skill และ Up-Skill) การทำเมี่ยงคำ และ การทำน้ำสมุนไพร  
  
    22/02/2565
 
อ่านรายละเอียด..
ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์
    วันนี้ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางปานเดือน ไชยวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปาน และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมือปงาน ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด รอบๆบริเวณ อาคารสำนักงาน กศน.อำเภอเมืองปาน และรอบๆห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร     
    12/12/2562
 
อ่านรายละเอียด..
อำเภอเคลื่อนที่ บ้านไร่ หมู.4 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    กศน.อำเภอเมืองปาน และห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน ออกหน่วยอำเภอยิ้ม ณ บ้านไร่ หมู่4 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จัหวัดลำปาง ได้ให้บริการหนังสือ และการส่งเสริมอาชีพ การทำขนมป๊อบคอน     
    15/12/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ได้ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
    กศน.อำเภอเมืองปาน ได้ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีนายอนันต์ พุ่มพันธุ์วงค์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางวิภาวนี ไชยวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองปาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผอ.กศน.อำเภอเมืองปาน คณะบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปาน นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน ได้ถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองปาน วันที่ 24 พฤศกิจกายน 2559 ที่ผ่านมา     
    28/11/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
    กศน.อำเภอเมืองปาน จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 3454/ลป.97 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมีท่านรองทิพวรรณ เตียงธวัส รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นผู้อำนวยการฝึก และได้รับเกียรติจาก นางกนกวรรณ อติวรรณาพัฒน์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้     
    5/08/2559
 
อ่านรายละเอียด..
นางวิภาวนี ไชยวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองปาน และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปาน เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วันศรีหลวง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
    เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 นางวิภาวนี ไชยวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองปาน และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปาน เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วันศรีหลวง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง     
    17/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2558
    กศน.อำเภอเมืองปานร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น. นายสุทัศน์ อติวรรณาพัฒน์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา     
    11/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 ทั้ง 5 พื้นที่ของอำเภอเมืองปาน
    กศน.อำเภอเมืองปาน ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 ทั้ง 5 พื้นที่ของอำเภอเมืองปาน ในเดือนตุลาคม 2558 ตามแผนการออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์นักศึกษาของ กศน.อำเภอเมืองปาน     
    4/11/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานได้จัดโครงการมหกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2558
    กศน.อำเภอเมืองปานได้จัดโครงการมหกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2558 ได้รับเกียรติจาก นายอำเภอเมืองปานเป็นประธานพิธี ในวันที่ 25 กันยายน 2558     
    29/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ได้เข้าร่วม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวจังหวัดลำปาง ณ อุทยานน้ำตกแจ้ซ้อน
    กศน.อำเภอเมืองปาน ได้เข้าร่วม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวจังหวัดลำปาง ณ อุทยานน้ำตกแจ้ซ้อน ได้นำรถโมบายมาให้บริการประชาชนและสาธิตการทำขนมโดนัทจิ๋ว วันที่ 17 กันยายน 2558     
    29/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
    วันที่ 20 สิงหาคม 2558 กศน.อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง รับการประเมิน "สถานศึกษาพอเพียง ปี 2558" โดยคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายจิรพงศ์ ผลนาค ผอ.กศน.สวรรคโลก นางสาววิจิตร กันทาโย ผอ.กศน.เวียงแหง และ นายปกรณ์ จีราพันธุ์ ศน.ชำนาญการพิเศษ สพป. เขต ๓ ลำปาง และมีการลงตรวจพื่นที่จริงที่ ศูนย์ชุมชนธรรมชาติบ้านสบลี ต.แจ้ซ้อน และ กลุ่มจักรสานผู้สูงอายุบ้านสบปาน ต.เมืองปาน จังหวัดลำปาง     
    21/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com