ID
PWD
 
 
 
  รับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน ภาคเรียนที่ 2/2556
  วันที่  12/11/2556
 


รายละเอียด
....ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง ได้ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ทุกระดับชั้น ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 สามารถสมัครเรียนได้ที่ กศน.ตำบลของท่าน หรือ กศน.อำเภอเมืองปาน

ติดต่อสอบถามได้ที่ 054-276106 ค่ะ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com