ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอเมืองปาน เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2557
  วันที่  6/05/2557
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอเมืองปาน เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2557 รับสมัครถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 สามารถสมัครได้ที่กศน.ตำบล และ กศน.อำเภอเมืองปาน ติดต่อสอบถามได้ที่ 054-276106

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com