ID
PWD
 
 


 
  แบบเรียน CAI เรื่องยาเสพติด
  วันที่  19/09/2556
 
รายละเอียด
    แบบเรียน CAI เรื่องยาเสพติด

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com