ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอเมืองปาน รับสมัครตำแหน่งบรรณารักษ์อัตราจ้าง
  วันที่  26/07/2556
 
รายละเอียด
    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งบรรณารักษ์อัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 ตั้งแต่วันที่ 23 - 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com