ID
PWD
 
 


 
  รับสมัครครูผู้สอนคนพิการ
  วันที่  11/12/2555
 
รายละเอียด
    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ตั้งแต่วันที่ 3 - 17 ธันวาคม 2555 เวลา 8.30 - 16.30 วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com