ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน
  วันที่  22/02/2565
 
รายละเอียด
    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวปานเดือน สุยะเพี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปาน และคระครู กศน.อำเภอเมืองปาน จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน ณ วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com