ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 27-28 มกราคม 2565 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองปาน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง หลักสูตรจิตอาสาสำนักงาน กศน. รุ่นที่ 2 คณะวิทยากรจิตอาสา 9ไป04
  วันที่  22/02/2565
 
รายละเอียด
    วันที่ 27-28 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 นางสาวปานเดือน สุยะเพี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปาน ได้มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอเมืองปาน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง หลักสูตรจิตอาสาสำนักงาน กศน. รุ่นที่ 2 คณะวิทยากรจิตอาสา 9ไป04 ประกอบด้วย นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พันจ่าตรี ธานี ต๊ะวงศ์ษา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ เทศบาลตำบลห้างฉัตร ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com