ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 27 -29 ธันวาคม 2564 กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
  วันที่  22/02/2565
 
รายละเอียด
    วันที่ 27 -29 ธันวาคม 2564 กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com