ID
PWD
 
 


 
  ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์
  วันที่  12/12/2562
 
รายละเอียด
    วันนี้ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางปานเดือน ไชยวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปาน และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมือปงาน ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด รอบๆบริเวณ อาคารสำนักงาน กศน.อำเภอเมืองปาน และรอบๆห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com