ID
PWD
 
 


 
  อำเภอเคลื่อนที่ บ้านไร่ หมู.4 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
  วันที่  15/12/2559
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอเมืองปาน และห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน ออกหน่วยอำเภอยิ้ม ณ บ้านไร่ หมู่4 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จัหวัดลำปาง ได้ให้บริการหนังสือ และการส่งเสริมอาชีพ การทำขนมป๊อบคอน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com