ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอเมืองปาน ได้ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  วันที่  28/11/2559
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอเมืองปาน ได้ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีนายอนันต์ พุ่มพันธุ์วงค์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางวิภาวนี ไชยวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองปาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผอ.กศน.อำเภอเมืองปาน คณะบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปาน นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน ได้ถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองปาน วันที่ 24 พฤศกิจกายน 2559 ที่ผ่านมา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com