ID
PWD
 
 


 
  จัดโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน
  วันที่  27/06/2559
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน วันที่ 22-23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองปาน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com