ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอเมืองปาน ได้รับการนิเทศ โครงการนิเทศการจัดการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
  วันที่  6/06/2559
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอเมืองปาน ได้รับการนิเทศ โครงการนิเทศการจัดการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ศศช.กลุ่มแม่หมี 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่ยาง บ้านแม่ต่อมนอก บ้านแม่ต่อมใน บ้านแม่หมี บ้านห้วยมง และบ้านปางม่วง โดย นางสาวสมพร เอี่ยมสำอาง ศึกษานิเทศของจังหวัดลำปาง วันที่ 1- 2 มิถุนายน 2559

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com