ID
PWD
 
 


 
  ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559
  วันที่  2/06/2559
 
รายละเอียด
    วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา. กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่1/2559 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองปาน โดยมีท่านอนันต์ พุ่มพันธุ์วงค์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธาน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com