ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอเมืองปาน จัดโครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) รับบริจาคหนังสือเพื่อกระจายหนังสือส่งเสริมการสู่บ้านหนังสือชุมชน แต่วันที่ 2 - 30 เมษายน 2559
  วันที่  4/04/2559
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอเมืองปาน จัดโครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) รับบริจาคหนังสือเพื่อกระจายหนังสือส่งเสริมการสู่บ้านหนังสือชุมชน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 - 30 เมษายน 2559

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com