ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอเมืองปาน จัดกิจกรรมตามโครงการปลูกการอ่านสานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน ประจำปี 2559 วันที่ 2 เมษายน 2559
  วันที่  4/04/2559
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอเมืองปาน จัดกิจกรรมตามโครงการปลูกการอ่านสานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน ประจำปี 2559 วันที่ 2 เมษายน 2559 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น บันทึกการอ่านเพื่อจ้าวฟ้า รับสมัครสมชิกห้องสมุด ปิงโกอาเซียน ร่วมลงนามถวายพระพร เป้นต้น

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com