ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอเมืองปาน จัดโครงการอบรมคณธรรมคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม 12 ประการ ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2559
  วันที่  1/04/2559
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอเมืองปาน จัดโครงการอบรมคุณธรรมคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม 12 ประการ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา โดยมีนายสุทัศน์ อติวรรณาพัฒน์ นายอำเภอเมืองปานให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com