ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมกับ กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะลูกเสือวิสามัญ
  วันที่  19/02/2559
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมกับ กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมกับ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสืออุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com