ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอเมืองปานร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดบ้านต้นงุ้น ต.หัวเมือง
  วันที่  10/02/2559
 
รายละเอียด
    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 กศน.อำเภอเมืองปานร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดบ้านต้นงุ้น ต.หัวเมือง ได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านความรู้สู่อาเซียน และ 60 นาทีมีงานทำ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com