ID
PWD
 
 


 
  กีฬา กศน.อำเภอเมืองปาน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองปาน
  วันที่  1/02/2559
 
รายละเอียด
    วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุทัศน์ อติวรรณาพัฒน์
นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานเปิดโครงการกีฬา กศน.อำเภอเมืองปาน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองปาน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com