ID
PWD
 
 


 
  วันครูแห่งชาติ
  วันที่  20/01/2559
 
รายละเอียด
    คณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปาน ได้เข้าร่วมพิธีวันครู ครั้งที่ 60 ณ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา วันที่ 16 มกราคม 2559

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com