ID
PWD
 
 


 
  นางวิภาวนี ไชยวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองปาน และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปาน เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วันศรีหลวง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  วันที่  17/12/2558
 
รายละเอียด
    เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 นางวิภาวนี ไชยวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองปาน และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปาน เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วันศรีหลวง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com