ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอเมืองปานร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2558
  วันที่  11/12/2558
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอเมืองปานร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น. นายสุทัศน์ อติวรรณาพัฒน์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com