ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอเมืองปาน ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 ทั้ง 5 พื้นที่ของอำเภอเมืองปาน
  วันที่  4/11/2558
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอเมืองปาน ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 ทั้ง 5 พื้นที่ของอำเภอเมืองปาน ในเดือนตุลาคม 2558 ตามแผนการออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์นักศึกษาของ กศน.อำเภอเมืองปาน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com