ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอเมืองปานได้จัดโครงการมหกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2558
  วันที่  29/09/2558
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอเมืองปานได้จัดโครงการมหกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2558 ได้รับเกียรติจาก นายอำเภอเมืองปานเป็นประธานพิธี ในวันที่ 25 กันยายน 2558

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com