ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอเมืองปาน พร้อมคณะครู ได้นำนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558
  วันที่  24/07/2558
 
รายละเอียด
    ครูผู้ช่วย ครูกศน.ตำบล ได้นำนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ปนะจำปี 2558 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com