ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอเมืองปาน เปิดสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
  วันที่  26/11/2557
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอเมืองปาน เปิดสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ กศน.อำเภอเมืองปาน ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน 331/1 หมู่4 เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 054276106 โทรสาร 054276106 E-mail.muagpan@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemueanpan.com